Criss
Pattern: CRISS

Content: 100% POLYOLEFIN      Width: 55"
Vertical Repeat: 7.5",     Horizontal Repeat: 7.5"
Cleaning Code: WS
Abrasion: 30,000 DR PASS (#10 COTTON DUCK)
Flammability: UFAC - Class 1 (Pass)
                       NFPA 260 - Class 1 (Pass)

 
Carbon
Night
Wheat
Frost
Shell
Mesquite
Driftwood
Cider
Pewter
Spring
Canyon
Mahogany
LTM Textileresources, Inc.
18242 Enterprise Lane
Huntington Beach, CA 92648
  (800) 447-6825 Ext 24
  Fabric@ltm1.com
PRODUCT CATEGORY
COPYRIGHT © 2018 LTM TEXTILERESOURCES, INC. ALL RIGHTS RESERVED